este o asociație non profit creată în 2006, parte a OVRI (Operation Villages International International), o mișcare internațională de solidaritate a cetățenilor Opérations Villages Roumains.

PVR, ca membru OVRI contribuie la dezvoltarea societății civile și la crearea de rețele de solidaritate, de schimburi și de parteneriate locale și internaționale.
PVR organizează dezbateri, colocvii, ateliere de lucru, conferințe, programe de dezvoltare durabilă și ecologică și de educație continuă, singură sau în parteneriat cu asociații sau instituții din România sau internaționale.
PVR promovează ca repere în educație pedagogiile constructiviste și umaniste. În acțiunile cetățenești și cele destinate tinerilor, sunt vizate drepturile omului și drepturile copilului, cu țelul de a apăra drepturile cetățenilor, inclusiv ale tinerilor, de a decide asupra mediului lor cultural, educațional, social, politic, economic, etnic și ecologic.